• Snelle levering
 • 10.000 artikelen
 • Zelf monteren of laten doen
 • Zeer scherp geprijsd

Winkelwagen

0 items


Algemene voorwaarden

Door de concurrerende prijs van andere leveranciers kunnen wij alleen de prijzen scherp aanbieden als wij de zelfde leveringsvoorwaarden hanteren.

 

Bestellingen

Haijkens & Haijkens Webshop BV gaat zorgvuldig om met geplaatste bestellingen.

 

 • De geplaatste bestellingen zullen op werkdagen zo spoedig mogelijk bezorgd worden maar altijd in overleg.
 • Levering op rekening is mogelijk na goedkeuring van onze kredietverzekeraar, tot een maximum van € 25.000,-.
 • Voor scholen, zorginstellingen en overheidsinstellingen is er geen maximumbedrag ingesteld.
 • Druk-, zet-, schrijf-fouten en prijswijzigingen voorbehouden.
 • Een aanbetaling is bindend. Na een aanbetaling kan er niets meer veranderd worden aan de factuur/offerte.
 • Bij een annulering komt de aanbetaling te vervallen.
 • De getoonde foto's kunnen afwijken.
 • Alle op de site vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

 

Leveringen

Wanneer u iets besteld heeft wordt dit bij u afgeleverd. Hier vindt u informatie over leveringen en voorwaarden. Het is belangrijk dit goed door te lezen als er onverhoopt iets mis gaat.

 

 • Voorafgaande aan de levering zullen wij u informeren over de afleverdag.
 • Alle producten worden afgeleverd tussen 09:00 en 18:00 uur. Indien er sprake is van een afwijkend afleveradres, verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij uw bestelling.
 • De bestelde artikelen worden, indien mogelijk, met een pompwagen tot aan de eerste deur geleverd.
 • Indien de bezorger een apparaat toch naar binnen brengt is het risico (schade aan interieur of apparatuur) voor de koper.
 • Als de verpakking is verbroken, kan er niet geruild worden of geld worden teruggegeven.
 • Verkeerde leveringen kunnen geretourneerd worden, echter verkeerde leveringen die gebruikt zijn kunnen wij niet terug nemen.
 • Artikelen die nog niet of nog niet volledig zijn betaald, blijven eigendom van Haijkens & Haijkens BV en kunnen teruggevorderd worden.
 • Prijzen, afbeeldingen en teksten zijn onder voorbehoud. Foto's zijn niet contractueel bindend.

 

Als er een verkeerd product is geleverd dient de klant contact met ons op te nemen om het om te ruilen voor het juiste product. Indien u het product toch gebruikt, kunnen we het helaas niet retour nemen en/of omruilen.

 

 • Bij ontvangst dient de ontvanger het product op schade te controleren, mocht er schade zijn, meldt dit dan op de vrachtbon en teken deze dan af voor ontvangst. Neem ook direct contact op met Haijkens & Haijkens Webshop BV voor overleg. Wanneer u tekent zonder uw product te controleren kan Haijkens & Haijkens Webshop BV niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.
 • Mocht er niemand aanwezig zijn op het afgesproken afleveradres op de afgesproken datum, of wordt het factuurbedrag niet (geheel) voldaan, dan wordt de bestelling mee teruggenomen. Boven op het factuurbedrag worden dan extra transport- en administratiekosten van minimaal € 80,- in rekening gebracht.
 • De aansprakelijkheid tijdens het transport is voor rekening van de betreffende transporteur en vervalt op het moment van aflevering aan u.

 

Retouren

Wanneer u iets wilt retourneren, dan gelden er een aantal voorwaarden. Lees deze zorgvuldig door.

 

 • Wij nemen alleen goederen terug als deze ongeopend en in de originele verpakking zitten. Bij het retourneren of omruilen van producten wordt 35% van het totale aankoopbedrag in rekening gebracht. Let daarom goed op wat u bestelt. Let goed op de maat en het voltage/wattage van de producten.
 • Gebruikte artikelen nemen wij niet terug.

 

Mocht er iets onduidelijk zijn, neem dan contact op met de klantenservice.

 

Betalingen

Betalen kan op verschillende manieren.

 

 • Betaling geschiedt vooraf, onder rembours of op rekening (alleen voor bedrijven en na goedkeuring van onze kredietverzekeraar).
 • Betaling op rekening is alleen mogelijk voor bedrijven gevestigd in Nederland.
 • Bedrijven die op rekening willen betalen dienen minimaal 1 jaar ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Betalen met cheques is niet mogelijk.

 

Verzendkosten

Verzendkosten zoals aangegeven bij bestelling. Levering uitsluitend tot de deur. Voor de Waddeneilanden wordt er een berekening gemaakt van de verzendkosten.

 

De Wet Kopen op Afstand

De Wet Koop op Afstand geldt alleen bij een aankoop van een consument, oftewel een koop tussen een zakelijk verkoper (winkelier) en een consument. Een consument is iemand die per definitie niet handelt vanuit beroep of bedrijf. Iemand die een bestelling plaatst uit naam van een bedrijf, kan zich dus niet beroepen op het consumentenrecht!

 

Garantie

 • Op alle door ons geleverde nieuwe apparatuur krijgt u 12 maanden onderdelengarantie, waarvan 3 maanden op arbeid en voorrijdkosten.
 • Bij beschadigingen, onoordeelkundig gebruik, defecten voorkomend uit een stroomstoring of reparaties verricht door anderen dan onze monteurs, komt de garantie te vervallen.

 

Iedere service- en/of garantieverplichting vervalt indien de wederpartij:

 

 • De goederen niet of niet volledig betaald heeft.
 • Enige verplichting jegens ons niet stipt nakomt.
 • Door derden reparaties of andere werkzaamheden laat verrichten, of wijzigingen aanbrengt dan wel laat aanbrengen.
 • Het geleverde niet volgens de voorschriften gebruikt.
 • De garantieperiode laat verlopen zonder enige klacht dienaangaande.
 • Uitgesloten van garantie zijn die delen en onderdelen, die niet direct van invloed zijn op het leveren van de prestatie. Hieronder vallen onder meer verlichting, glas, sloten, zwenkwielen, branders, thermokoppels, bedieningsknoppen etc.
 • Garantie gedurende de aangegeven periode betreft zowel de kosten van arbeid en voorrijden, als van onderdelen en materialen tijdens normale werkdagen (08:00 – 17:00 uur). Tijdens weekend en avonduren werken we alleen met een servicecontract.
 • Wederverkopers en verhuurbedrijven zijn uitgesloten van garantie.
 • Aankopen buiten de Benelux hebben geen garantie.
 • Retournering van het geleverde kan slechts geschieden als de verpakking niet is aangebroken, en het artikel dus ook niet gebruikt is transport kosten voor koper.
 • Artikelen aangeboden in de categorie 'gebruikt' worden zonder garantie geleverd.

 

Storingen

Storingen kunt u op alle werkdagen per e-mail of telefonisch bij ons melden. In principe zullen wij de storing binnen 24-72 uur trachten op te lossen. Kleine apparatuur of apparatuur goedkoper dan € 750,00,- euro kunt u terugsturen voor reparatie.

Reparaties vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur, binnen 24-72 uur.

 

Aansprakelijkheid

 • Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake onder andere (product)aansprakelijkheid, zijn wij niet gebonden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden.
 • Onverminderde dekking van onze aansprakelijkheidsassuradeuren zal onze eventuele aansprakelijkheid nimmer meer bedragen dan de netto-factuurwaarde van de betreffende zaken.
 • De wederpartij vrijwaart ons uitdrukkelijk voor verdergaande schadeclaims van hemzelf en/of van derden dienaangaande. Voldoening aan onze eventuele garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding.
 • Alle door ons aan de wederpartij geleverde of nog te leveren zaken blijven ons eigendom, zolang wij nog enig bedrag verband houdende met de geleverde zaken of nog te leveren zaken te vorderen hebben.
 • Zolang wij nog enig bedrag ter zake van het geleverde te vorderen hebben, is de wederpartij verplicht alle door ons aan hem verkochte en geleverde zaken in zijn kantoor c.q. zijn bedrijf separaat en duidelijk identificeerbaar op te slaan.
 • De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening niet worden doorverkocht en ook niet als onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
 • Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde zaken, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij is, zonder enig behoud, verplicht alle medewerking te verlenen teneinde ons de zaken ter hand te stellen.

 

Opgemaakt 1 januari 2014 Groningen.

 

Haijkens & Haijkens Webshop BV

Zeewinde 9

9738 AM Groningen

Tel 050 - 542 34 84